Tabell 1. Ersättningsbeloppet år 2017 uppdelat på olika komponenter. Typ av kostnad. Ersättning (kr). Personalkostnad. 429. Lokalkostnad. 5. Övriga kostnader.

2824

20 aug 2019 Övriga externa kostnader. -930,00. 5010 Lokalhyra. -69,90. 5070 Reparation och underhåll av lokaler. -608,30. 5090 Övriga lokalkostnader.

Lokalkostnader … lokalkostnaderna ska belasta kostnadsbärarna genom särskilda lokalpålägg medan de indirekta lokalkostnaderna ska ingå som en del i kostnaderna för stödverksamheten. Även infrastrukturavgiften och övriga IT-kostnader ska redovisas på kostnadsbärarna Exempel på vanliga utgifter som inte bokförs kostnader för resor i näringsverksamheten, till och från arbetet, med egen bil eller lokalkostnader i hemmet. R23: Övriga skattemässiga justeringar, intäkter min andel (+) Bokförda kostnader som inte får dras av och som du ska ta upp (återföra). 5090 Övriga lokalkostnader 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla. 6070 Representation 6071 Representation, avdragsgill 6072 Representation, ej avdragsgill.

Övriga lokalkostnader

  1. M buhler textil
  2. Abiotisk faktor vann
  3. Webrock login
  4. Biltillverkare korsord
  5. Svt telefonnummer stockholm
  6. Serneke avanza
  7. Lek med farg i forskolan
  8. Bilar med lagt formansvarde 2021
  9. Mölndals centrum öppettider
  10. Flashback fonder

I första fallet kan du använda 5070 Reparation och underhåll av lokal eller 5090 Övriga lokalkostnader - ingen skulle kunna säga att de båda alternativen är fel i vart fall! Exempel nummer två - som ovan, eller på samma konto där du bokförde brevlådan. Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 2998 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 8744 2999 OBS-konto 8744 3110 Intäkter sektion 1 8653 5090 Övriga lokalkostnader 8751 De kostnader som bokförs under 5XXX avser oftast lokalkostnader, fastighetskostnader, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial. De kostnader som bokförs under 6XXX avser oftast kostnader såsom kontorsmaterial, telefon och övriga externa kostnader. Exempel på vanliga utgifter som inte bokförs kostnader för resor i näringsverksamheten, till och från arbetet, med egen bil eller lokalkostnader i hemmet. R23: Övriga skattemässiga justeringar, intäkter min andel (+) Bokförda kostnader som inte får dras av och som du ska ta upp (återföra).

−70 000. −79 000.

Övriga kortfristiga skulder. 4. 82 543. 7 600. Interimsskulder. 5. 8 620. 19 740. Övriga interimsskulder. 6 Hyra annexet, övriga lokalkostnader.

2 000. Summa övriga intäkter. 3 838 146.

Övriga lokalkostnader

(ev sophantering). Övriga lokalkostnader. -40 000 kr. -6 248 kr. 30000 eventuellt för nyckelhistorien. Förbrukningsinventarier (tex grepp, selar, skor). -10 000 kr.

Övriga lokalkostnader

Personalkostnader (inkl. arbets- givaravgifter, pensionspremier och övriga personalkostnader). Lokalhyra. El och övriga lokalkostnader. Resor. Marknadsföring.

minskat hyresbortfall 100Tkr. Övriga avvikelser uppgår till 200Tkr. Övriga lokalkostnader avviker 100Tkr (periodförskjutning ombyggnad EG),  5013 Lokalhyra övriga lokaler.
Hotell malaga city

Övriga lokalkostnader

5060 Städning lokal (kommun). 5090 Övriga lokalkostnader. Övriga externa kostnader. 5090. Övriga lokalkostnader.

82 543.
Struktur ekonomi dual societies

Övriga lokalkostnader likviditetsplanering mall
invanare filipstad
billackerare göteborg
elektromotorische spannung formel
communist symbol
clinicalkey student app
stockholm rekrytering instagram

Övriga lokalkostnader. 0,00. 0,00. -6 521,80. 5200. Övriga administrativa kostnader. -2 605,00. -2 605,00. -2 604,00. 5212. Leasingavgift slamkrypare. -90,00.

130 000,00.

30 jul 2009 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla. 6070 Representation 6071 Representation, avdragsgill

Övriga lokalkostnader syftar till kostnader som är så obetydliga att de inte kräver ett eget 4 När ska man inte förvänta sig avdragsgilla lokalkostnader? 1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar. 11 Byggnader och 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda. intäkter 5090 Övriga lokalkostnader. 4169 Övriga kostnader. 5010 Lokalhyra. 5020 El för belysning - lokalkostnader.

5420. Programvaror. -5 346,  3999 Övriga rörelseintäkter. 2 000.