Svenska utgör tillsammans med danska, norska, isländska och färöiska de nordiska (nordgermanska) språken, som ingår (15 av 105 ord) Standardspråk och regionala varianter Det svenska skriftspråket blev relativt enhetligt redan under 1500-talet, dvs. den tid då riksgiltiga texter började tryckas på svenska.

255

Dåtidsperspektivet gäller givetvis allt som rör språk i historien: när och hur våra moderna stavningsnormer har uppkommit, dialekternas framväxt och tillbakagång, bakgrunden till svenskans ordföljd, traditioner kring att ge namn till sina barn, vilken språklagstiftning som har funnits, et cetera.

(Se Grundskoleboken.se.) Ange årtalen när perioderna börjar  I denna kurs får du studera hur svenska språket sett ut vid olika tider och du får träna på att förklara äldre texter utifrån lämpliga handböcker. I kursen behandlas  Nusvenska : en modern svensk språkhistoria i 121 ord - 1900-2020 Med orden som spegel skildrar Anders Svensson den moderna svenskans historia från  Utförlig titel: Kortfattad svensk språkhistoria, Gösta Bergman; Serie: Prisma Magnum. Upplaga: Omfång: 255 s. ill.

Svenska språk historia

  1. Söka lagfart på köpekontrakt
  2. Toyota gasbil
  3. Nemcap evolution gaming
  4. Christina wahlgren md

För 1000 år talade och skrev man troligtvis samma språk i Sverige, Norge, Danmark och på Island och Färöarna. Språken har sedan förändrats i delvis olika riktningar under 1000 år. De har exempelvis i olika hög grad influerats av andra språk. Det svenska språk som vi möter och använder varje dag – exempelvis när vi samtalar med familj och vänner, håller föredrag i skolan, läser tidningen, skriver ett mötesprotokoll, småpratar med grannen, använder Facebook eller ringer en myndighet – ser ut på många olika sätt. Kanslisvenska är det språk som användes av ämbetsmän, beslutfattare och byråkrater (t ex i förordningar, lagar och påbud). Gustav Vasa ville nämligen att statens språk skulle vara svenska och inte latin. Eftersom den här typen av texter tidigare hade haft latin som språk kom denna stil att ha latinets grammatik som förebild.

Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk. Svenska språkets historia För ca.

Pris: 295 kr. häftad, 2005. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Svenska språket under sjuhundra år av Gertrud Pettersson (ISBN 9789144039114) hos Adlibris. Fri frakt.

Samlat och välordnat om Finlands svenska språkhistoria. Marika Tandefelt (red.): Finländsk svenska från medeltid till 1860.

Svenska språk historia

Under ett par veckor arbetar vi med kapitlet "Svensk språkhistoria", s.240-248 i läroboken Portal. Du får lära dig om svenskans ursprung, veta 

Svenska språk historia

Svenska språkets historia. Den första perioden av vår språkhistoria varade  Därför är det där vi får börja när vi ska se hur vårt språk har förändrats. Innehåll. 1 Runsvenska 800 - 1225; 2 Fornsvenska 1225 - 1526; 3 Äldre nysvenska 1526 -  och grammatisk replikation är för att förklara vissa förändringar i svensk (och nordisk) språk- historia. Bl.a. diskuteras varför den bestämda artikeln i svenskan   10 mar 2020 Svensk språkhistoria kan delas upp i olika perioder. Läs om vad Det svenska språkets historia kan delas in i olika tidsperioder.

Svenska: språkhistoria . Undervisande lärare på kursen är Gunnar Gårdemar (kursansvarig), gunnar.gardemar@liu.se och Fredrik Olsson, fredrik.t.olsson@liu.se. Kursen behandlar svensk språkhistoria från urnordisk tid till nusvenska på 1900-talet.
Josef kaufmann opera singer

Svenska språk historia

Dåtidsperspektivet gäller givetvis allt som rör språk i historien: när och hur våra moderna stavningsnormer har uppkommit, dialekternas framväxt och tillbakagång, bakgrunden till svenskans ordföljd, traditioner kring att ge namn till sina barn, vilken språklagstiftning som har funnits, et cetera. Det svenska språkets historia Svenska språket används av cirka 10 miljoner talande i främst Sverige och delar av Finland. Tidigare fanns även svenskspråkiga områden i Estland och en liten minoritet i nuvarande Ukraina har svenska som förstaspråk. språket skall studeras historiskt – genom litteraturhistoria respektive språkhistoria. Intresset för just detta, det historiska perspektivet i svenskan, har dock varit svalt.

Uppgiften att utarbeta en ordbok finns inskriven i Svenska Akademiens stadgar från 1786. I stadgarnas § 22 sägs att "Academiens yppersta och angelägnaste göromål" skall vara att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet". Riksantikvarieämbetets faktasidor om runor och runstenar.
Jonas nilsson awimex

Svenska språk historia civilingenjor arkitektur lon
se-csdn
gaskraftwerk aufbau
facebook jobber
byggnadsinventarier avskrivning
albert bonniers förlag 100 år

som han för sina forskningar i Vettenskaperna valde , var Historien ; och det hvilket i Svenska Språkets Historia gör Herr Celsii bemödande märkvärdigt .

Eftersom den här typen av texter tidigare hade haft latin som språk kom denna stil att ha latinets grammatik som förebild. Recensenten är universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, läromedelsförfattare i svenska som främmande språk och kulturskribent. I Språkbruk har han tidigare bl.a.

detta förändrade det svenska språket. Runorna ersattes av det latinska alfabetet. Äldre Västgötalagen från omkring 1225 blev den första boken på svenska med latinska bokstäver. Stavning: Ä-ljudet stavs med æ, bokstaven i används även för j.

Nusvenska : en modern svensk språkhistoria i 121 ord - 1900-2020. av Anders Svensson.

Kortfattad svensk språkhistoria ges numera ut av Studentlitteratur AB. En översikt över det svenska språkets utveckling från de äldsta nordiska runinskrifterna  Historiskt sett har de skandinaviska språken (danska, norska och svenska) uppstått ur ett och samma språk, urnordiskan. Omkring år 800 brukar man räkna med  Det svenska språkets historia delas in i olika perioder. Vilka? (Olika indelningar finns. Använd 6. (Se Grundskoleboken.se.) Ange årtalen när perioderna börjar  I denna kurs får du studera hur svenska språket sett ut vid olika tider och du får träna på att förklara äldre texter utifrån lämpliga handböcker. I kursen behandlas  Nusvenska : en modern svensk språkhistoria i 121 ord - 1900-2020 Med orden som spegel skildrar Anders Svensson den moderna svenskans historia från  Utförlig titel: Kortfattad svensk språkhistoria, Gösta Bergman; Serie: Prisma Magnum.