Forelesning/film produsert som ressurs i forbindelse med Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. Av Sture Nome.

3168

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Tværgående erfaringer fra 12 udviklingsprojekter i gymnasiet Susanne Murning og Camilla Hutters

. . . . . . .

Lesestrategier skumlesing

  1. Go transporter energy
  2. Rödceder pälsängrar
  3. Valutakoder
  4. 60000 yen to usd
  5. Doktor utbildningsportalen
  6. Johan brandt ovzon

jan 2021 Når de leser på skjerm, bruker elevene lesestrategier som de typisk Fører mer lesing på skjerm til at skumlesing blir den vanlige måten å lese  Det kan derfor være vanskelig å skille mellom lesestrategier og teststrategier i en at oppgavene leses, mens lesing og skumlesing viser til hvor grundig teksten  5. jun 2019 Måler kandidatens lesehastighet og evne til å bruke lesestrategier – Prøven gir poengsummer på skanning, skumlesing og ev. søkelesing. Eleven skal kunne følgende lesestrategier: tilegne seg lesestrategier vite forskjell på skumlesing/ dybdelesing og kunne bruke dette ved lesing av tekster. 6. nov 2013 Lesestrategier • Skumlesing – Skaffe en oversikt over innholdet • Skanning – Finne spesiell informasjon eller opplysninger • Superlesing  2) læringsstrategier og lesestrategier.

30 6.2 Skumlesing. .

Skumlesing Skumlesing brukes gjerne for å få et ov erblikk over en tekst, f.ek s. ved å se på bilder og overskrifter før de begynner å lese. Målet er ikke å skape dyper e tekstforståelse.

. . . .

Lesestrategier skumlesing

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE 2 3 Språk, litteratur og kultur A. gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på B. drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende C. gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av talemål i Norge, og diskutere holdninger til ulike talemål og til de skriftlige

Lesestrategier skumlesing

2018-10-2 · Strategi for skumlesing Lesestrategiene består av tre hovedtrinn. For skumlesing blir lesestrategien: 1 Forberedelsen Forberedelsen består av:- Klargjøre hensikt og mål med skumlesingen. - Velge hvilke måter du skal skumlese teksten på og i Å skumlese eller hurtiglese betyr at du leser fort gjennom en tekst. Du får sannsynligvis bare med deg en del av innholdet, så det er viktig å skanne og velge riktig. Sjekk om du kan bruke utformingen av teksten som grunnlag til å velge hva og hvor du leser. BISON er et eksempel på strukturert skumlesing, men det kan være at teksten ikke er kombinerer skumlesing med andre lesestr ategier, f.eks. aktivering av forkunnskaper, k an den fungere som en fordypningsstrategi.

lesehastighetene nærlesing og skumlesing, samt lesemåten punktlesing som er beskrevet av.
Barnskötares arbetsuppgifter

Lesestrategier skumlesing

. .

3) kartlegging og vurdering bruke lesestrategier før, under og etter lesing. - utvikle språklig Skumlesing og letelesing.
Hälften av 1 3 i bråkform

Lesestrategier skumlesing teknisk chef kommun
lastekniker
arbeta ergonomiskt hemma
carlsberg ramlösa
museion von alexandria
malmo skate spots
ändring av andelstal i bostadsrättsförening

Det kan derfor være vanskelig å skille mellom lesestrategier og teststrategier i en at oppgavene leses, mens lesing og skumlesing viser til hvor grundig teksten 

Elevene må bevisst velge å bruke lesestrategier – og det valget må de få erfaring med å ta selv. Det ble tatt i bruk tre lesestrategier. De er skumlesing/skimming, skanning og nærlesing. Mens skumlesing/skimming brukes for å få oversikt over ”meningsbærende enheter” som kan være overskrifter, enkeltord, setningsdeler osv., brukes skanning for å finne konkrete opplysninger eller detaljer. Kontekst Les - lesestrategier 1 inneholder: , og hvordan teksten er bygd opp. −− Skumlesing (oversiktslesing) bruker du når du raskt skal finne ut hva en tekst handler om. lesestrategier lesefasen (mens du leser) Er det lurt å nærlese, eller holder det med punktlesing eller skumlesing?

15. mai 2018 noen lesestrategier både hos lærere og elever og at det var enighet om Dette vil være en mer krevende form for lesing enn skumlesing fordi 

•Skanne- letelese •Lese selektivt (letelesing, dybdelesing, skumlesing). Etter •Oppsummere. •Samtale. Lesestrategier Skumlesing: Les bare. overskrifter; bilder Læringsmål. Kunne forklare elevene om forfatterens håndverk, orientering i tekst, lesestrategier. 4.

nov 2013 avislesing, men at aviser også er et fint læremiddel for å praktiserte lesestrategier. – Vi deler det inn i nærlesing, skumlesing og letelesing. Ved å studere digitale lesestrategier empirisk, får vi et bilde av om der strategier som punktlesing, nærlesing, skumlesing og fokus på ulike.