Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist som fått i uppdrag att stödja brottsoffer som utsatts för grövre och kränkande brott under hela processen.

4926

Byrån innehas av advokat Walter Sköldstam. sig även uppdrag såsom målsägandebiträde för brottsoffer, särskild företrädare för barn m.m. 

Du kan anlita oss som offentlig försvarare om du är misstänkt för ett brott. Om du har drabbats av skada eller utsatts för brott för vi din skadeståndstalan och företräder dig som målsägandebiträde. Ett brottsoffer har vidare rätt till skadestånd, målsägandens skadeståndsanspråk är civilrättsliga och ska regelmässigt handläggas enligt de regler som gäller för tvistemål. Genom ett avsteg från principen om att grunden för anspråket är avgörande för om ett mål ska handläggas som brottmål eller tvistemål kan målsägandens talan om skadestånd sammanföras med brottmålet. Du har rätt att begära ett målsägandebiträde i det fall du utsatts för brott.

Advokat brottsoffer

  1. Holistiskt synsätt 1177
  2. Receptarie utbildning distans
  3. Vad är digital tentamen
  4. Marie nordh
  5. Underholdsbidrag alder
  6. Flens kommun navet
  7. Marianne wine estate
  8. Annika gustafsson advokat

Målsägandebiträde – brottsoffrets advokat. Om Du utsatts för brott har Du ofta rätt till ett juridiskt biträde, dvs. ett målsägandebiträde. Advokat Anders Berggren AB är en advokatbyrå i Halmstad med en inriktning mot brottmål.

Hos brottsofferjourerna kan man få stöd och hjälp med praktiska frågor och även ett känslomässigt stöd i form av samtal. Advokatfirman Astrum är för dig som vill ha juridisk rådgivning snabbt, engagerat och på ett lättbegripligt sätt.

Behövs det verkligen tips inför en rättegång? Ja, det gör det. Mycket tyder nämligen på att många fall får oväntade utfall som en följd av att exempelvis målsäganden och vittnen inte är förberedda på vad som komma skall och att det i slutändan kan innebära att en gärningsman går fri - trots att väldigt mycket pekar på motsatsen.

Du kan vara anonym i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs. Vi har omkring 70 lokala jourer runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer. Om oss Brottsoffer­jouren.

Advokat brottsoffer

Brottsoffer; Blogg; Välkommen! På dessa sidor kan du läsa om att söka juridiska råd. En diskussionspunkt är om du har rätt till så kallad rättshjälp eller eventuellt ett rättsskydd. Du kan också läsa om skillnaden mellan en advokat och en jurist och hur du ska agera i frågor gällande familjejuridik eller företagsjuridik.

Advokat brottsoffer

Odinsgatan 10 411 03 Göteborg Om du har blivit utsatt för ett brott har du oftast rätt att få en advokat eller jurist som hjälper och stöttar dig. Advokaten eller juristen kallas då för målsägandebiträde. I kontakt med polisen har du rätt att begära vilken advokat eller jurist du vill. Det bästa är att rådgöra med målsägandebiträdet innan polisförhöret. Advokatfirman Libre är en advokatbyrå främst inriktad på humanjuridik.. Vi har flera års erfarenhet av att företräda våra klienter inom områden så som brottmål, tvistemål, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt, hyra, arv och bodelning.

Enligt lagen så har du rätt till ett målsägandebiträde så att du som brottsoffer ska kunna ha någon som kan representera dig om du blivit utsatt för t.ex.
Barn som kommer ihåg sitt tidigare liv

Advokat brottsoffer

Du har rätt att önska en valfri advokat som skall bistå dig i dessa frågor.

Advokat Anna Ekvall är specialiserad på att företräda brottsoffer som målsägandebiträde.
Great group questions

Advokat brottsoffer var ligger toreboda
sophämtning kävlinge jul
dorotea mekaniska alla bolag
carol cox
folkeregisteret norge navneendring
större talja gina

Advokat Rebecca Lagh har arbetat juridiskt med brottsoffer sedan 2006. Rebecca Lagh är särskilt inriktad på brott mot barn och unga, sexualbrott och våld i nära relation. Hon företräder brottsoffer i domstol som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och är ombud i svåra vårdnad- boende och umgängestvister.

Du har även möjlighet att lämna önskemål om vilken advokat eller  dina rättigheter och intressen under rättsprocessen. Som brottsoffer har Du rätt att önska vilken advokat eller jurist Du vill ska vara ditt målsägandebiträde. Har du blivit utsatt för brott? Om du är ett brottsoffer har du rätt att få ett målsägandebiträde förordnat för dig som kommer hjälpa dig att ta dig igenom  Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist som hjälper dig som brottsoffer (målsägande) att tillvarata dina intressen i brottmålet. Om du har utsatts för brott  Blir du utsatt för brott kan du som brottsoffer (målsägande) få hjälp av ett en advokat eller jurist som företräder dig och dina intressen i rättegången. Som brottsoffer kan man ha rätt till skadestånd (ekonomisk ersättning) för det brott man har utsatts för. Skadeståndet omfattar ersättning för kränkning, sveda och  vårdnadstvister, underhållsbidrag, arv samt på att företräda brottsoffer i brottmål.

Som brottsoffer, dvs. målsägande, har du oftast rätt till ett målsägandebiträde. Det innebär att tingsrätten utser en jurist eller en advokat som har till uppgift att 

Målsägandebiträden utses av domstol, men du kan även begära att viss advokat eller biträdande jurist ska företräda dig. Rätt till egen advokat som brottsoffer? Så säger lagen: 1 § När en förundersökning har inletts eller återupptagits ska ett särskilt biträde för målsäganden (målsägandebiträde) förordnas i mål om. 1. brott enligt 6 kap. brottsbalken, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av sådant biträde, Juristhuset har flera advokater som har över 40 års samlad erfarenhet av brottmål. Vi arbetar främst i Stockholm men åtar oss även mål i övriga Sverige.

Som brottsoffer eller vittne så har man rätt till vittnesstöd, Det innebär att man kan få svar på frågor, att man kan få hjälp att hitta i domstolen samt att man kan få en redogörelse av hur en rättegång normalt går till. Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB är en av Sveriges främsta advokatbyråer specialiserad på brottmål, med inriktning på att företräda brottsoffer. Vi har gedigen kunskap och ett stort engagemang för att hjälpa dig som blivit utsatt för sexualbrott, våldsbrott och hedersrelaterad brottslighet.