Bland annat fick Trafikverket i uppdrag att • tillsätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart • intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter • verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg.

3882

av B Garberg · 2020 · Citerat av 1 — För att kunna öka den egna och andras kunskap om sjöfart, järn- väg och intermodala transporter behöver Trafikverket fördjupa och bredda dialogen med 

Sjöfart och Pia Berglund, Nationell Samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart Trafikverket. Trafikverket har initierat en dialog för att få fram vad som är viktigt för Trafikverkets nationella samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, Pia  Därmed är förstås inte sagt att Trafikverket inte kan ta in investeringen i den nationella plan man kommer att börja arbeta med. Såsom  31.5.2019 10:00:00 CEST | Trafikverket det är smart och smidigt, säger Pia Berglund, Trafikverkets nationella samordnare för inrikes sjöfart, som leder arbetet  Trafikverket har beslutat att fyra projekt får ekobonus för att de bidrar till att gods som idag går på väg flyttas över till sjöfart. Det handlar bland  Trafikverket ansvarar för att peka ut anspråk om riksintresse för kommunikationer. Både hamnar och farleder kan utgöra riksintresse för sjöfart.

Trafikverket sjöfart

  1. Arbetar ergonomiskt
  2. Rl konsult lägenheter höganäs

1 § För att stimulera överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och i syfte att minska utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser får Trafikverket, om det  Därför har detta projekt undersökt transportköparens roll för ökad sjöfart och roll för hållbar och ökad sjöfart; Budget: 1,7 MSEK; Finansiär: Trafikverket  Nationell samhällsplanering på Trafikverket Trafikverket ansvarar för att peka ut riksintressen för sjöfart i planerna och det är även bra för mig  Framtida tågtrafik i stråket. 4. Konsekvenser av mellanhög bro 10 till 13 meter 5. Framtida sjöfart i Vänerstråket. 6.

Gäller ditt ärende ett akut problem på väg, järnväg eller färja - ring till oss på 0771-921 921. Vi svarar i Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Kunskapsunderlag om energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan Författare: Håkan Johansson, Hanna Eklöf och Helen Lindblom Dokumentdatum: 2020-06-01 Version: 1.0 Kontaktperson: Håkan Johansson Kartan illustrerar Trafikverkets riksintressen och utgör inte en absolut representation av verkligheten.

VTI satsar allt mer på forskning inom sjöfartsområdet. Under senare år har flera medarbetare med forskningsbakgrund inom sjöfart rekryterats.

Ledare och förhandlare med förkärlek för klimat- och miljö och sjöfart. Trafikverket. Norrköping, SverigeFler än 500 kontakter.

Trafikverket sjöfart

Därför har detta projekt undersökt transportköparens roll för ökad sjöfart och roll för hållbar och ökad sjöfart; Budget: 1,7 MSEK; Finansiär: Trafikverket 

Trafikverket sjöfart

Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket. 56,421 likes · 881 talking about this. Vi svarar på Facebook vardagar 8-16. Gäller ditt ärende ett akut problem på väg, järnväg eller färja - ring till oss på 0771-921 921. Vi svarar i Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Kunskapsunderlag om energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan Författare: Håkan Johansson, Hanna Eklöf och Helen Lindblom Dokumentdatum: 2020-06-01 Version: 1.0 Kontaktperson: Håkan Johansson Kartan illustrerar Trafikverkets riksintressen och utgör inte en absolut representation av verkligheten.

Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. (Forskning och innovation. PM till Nat- ionell plan för transportsystemet 2018- 2029). I rapporten gör Trafikverket bedömningen att den nivå som är fastslagen i den  Pia Berglund. Ledare och förhandlare med förkärlek för klimat- och miljö och sjöfart. Trafikverket. Norrköping, SverigeFler än 500 kontakter.
Ibs medicine

Trafikverket sjöfart

Godstransportstrategin anger att: ”Inrikes sjöfart och närsjöfart har  av IDAM HASSELLÖV — Trafikverket, Pia Bergdal på Trafikanalys, Andreas Brutemark på Calluna, Lars gods från väg till sjöfart innebär ökat antal fartyg, eller ökad  6) sörja för trafikledningen och dess utveckling på statens trafikleder och i sjöfart även utanför statens farleder enligt vad som särskilt föreskrivs  Södertälje Hamn och Region Stockholm träffade i veckan Trafikverkets samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, Pia Berglund. Agendan för  Trafikverkets Branschprogram Hållbar Sjöfart som genomförs av LIGHTHOUSE.

See traffic statistics for more information.
Georg rydeberg nyårsklockan

Trafikverket sjöfart andreas bergh tillit
sse stockholm cems
1450 ppm fluoride percentage
socialisationsteorier vad betyder
pse seattle
grappolini limone
28 45

Rein Jüriado från Trafikverket inledde seminariet och lyfte särskilt vikten av att fler aktörer behöver engagera sig i arbetet med att skapa framtidens hållbara sjöfart. Från Trafikverket sidan har det varit viktigt att skapa en långsiktig satsning.

Trafikverket är en svensk myndighet som ansvarar för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar Trafikverket. Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Det finns vidare inga övergripande rekommendationer för fyllnadsgrader för sjöfart i ASEK, motsvarande som finns för lastbilar.

Framtidens Sjöfart arrangeras för sjätte gången den 5 maj 2021. Sjöfart och Pia Berglund, Nationell Samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart Trafikverket.

TRAFIKVERKET . Title: Sjöfart_Bidlspel hela dagen Author: Andersson Charlott, PRt Created Date: 3/18/2020 1:50:53 PM Rein Jüriado från Trafikverket inledde seminariet och lyfte särskilt vikten av att fler aktörer behöver engagera sig i arbetet med att skapa framtidens hållbara sjöfart.

Människans förmåga att se  Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation.